תערוכות

אני מציגים את חתולינו ברוב תערוכות החתולים של ישראל כבר מעל עשור וחצי.

אלו הן תמונות החתולים מגידולנו שמתחרים השנה בתערוכות ישראל

GC, DW, QGC BigPurrs Triple Crown (טריפי)

CH BigPurrs Chubby Hubby (באבא)