פאלפ (CH, PR, DW)

פאלפ ואחותה טריניטי הן שתי נקבות שהחלטנו להשאיר בבית הגידול מתוך שגר מדהים של 6 גורים שנולדו לפיגלו ולילי.

פיגלו הביא אתו לשגר זה את כל התכונות שהצלחנו לחבר בקו הדם שלנו עד לאותה נקודה בה הכנסנו את לילי לתכנית הגידול. התוצאה של השילוב בינו ובין לילי הייתה מצוינת.

פאלפ היא נקבה גדולה מאד עם פרווה ארוכה ומלאה. יש לה את עיני הנחושת בצבע העמוק האופייני לחתולינו, אף פחוס וגבוה וסנטר חזק.

בתקופה שבה הייתה חלק מתכנית הגידול לא הוצגה פאלפ בתערוכות שכן הטיפול בגורים מנע ממנה להגיע למצב תערוכתי, אך כאשר עוקרה בגיל 5 החלטנו להציגה.

פאלפ זכתה בפרס המעוקרת השלישית בישראל בשיטת CFA לעונת התערוכות 2016-2017 ומכך גם בתואר מנצחת בחטיבה הבינלאומית (Divisional Winner) אני ממשיכים להציג את פאלפ לקראת תואר הגראנד במעוקרים.

פאלפ היא אמם של מספר חתולים מגידולנו הנושאים בתארים גבוהים:

  • GP, DW, QGCA BigPurrs Arthur (ארתור)
  •  GP, DW, QGCA BigPurrs Blue Jasmine of Agapi Muo (נסי)
  • CH BigPurrs Chubby Hubby (באבא)
  • CH BigPurrs Derby (דרבי)

BigPurrs PulpBigPurrs PulpBigPurrs Pulp