שיטת התערוכות של TICA

אז הגענו לתערוכה – מה בכלל קורה פה?

אנחנו כותבים את המאמר הזה מתוך ההנחה שייתכן שזו הפעם הראשונה שאת או אתה וחתולכם האהוב מגיעים בפעם הראשונה לתערוכה המנוהלת תחת הארגון העולמי TICA. אולם התערוכה רוחש וגועש ממציגים וחתוליהם ואתם בוודאי שואלים את עצמכם – מה בכלל קורה פה? איך כל הדבר הזה מתנהל?

יש לשער שאחרי בדיקה וטרינרית קצרה והתמקמות קצרה עם חתולכם בכלוב התערוכות שלו – בשעה 10:00 בדרך כלל מתחילים השופטים את השיפוט. זהו בעצם הדבר בו עוסק מאמר זה – שיפוט החתול שלכם ומה עומד בפניו עד הזכייה הגדולה. כדי שהכל יעבור בשלום וכדי שלא תפספסו שום הזדמנות לפרס הראוי לחתולכם – מומלץ לקרוא את המאמר בדקדוק עד סופו.

שיטת הזירות (RINGS)

חשוב להבין שתערוכות הנערכות תחת המועדון העולמי TICA נערכות בשיטת הזירות (RINGS). שיטת הזירות היא שיטה שבה כל אחד מן השופטים הבינלאומיים, שהוזמנו לשפוט בתחרות, מנהל זירת תחרות עצמאית משלו. כלומר – כל שופט מנהל תחרות עצמאית ובלתי תלויה בשופטים האחרים – כאילו ביצע אותה בחדר או אולם נפרד וללא ידיעת בחירתם של השופטים האחרים.

סביר להניח שתבחינו במספר עמדות שיפוט עם עמודי גירוד לחתולים ושמו של השופט הבינלאומי של אותה זירה בכל עמדה. מאחורי כל עמדה מוצבים כ 10 כלובים המיועדים לחתולים המוזמנים לשיפוט.

למעט אם ציינתם אחרת בטופס ההרשמה לתערוכה, החתול שלכם (ולא משנה לאיזו קטגוריה הוא שייך) יתחרה בכל הזירות. והוא זוכה בהזדמנות לנצח ולזכות בפרס בכל אחת מהזירות השונות. חשוב מאד לשים לב שהחתול שלכם מגיע לכל אחת מהזירות כאשר המספר שלו נקרא – שכן אם לא תגיעו בזמן לאחת מן הזירות אתם עלולים להחמיץ את הפרס שלכם. מנהל הזירה לרוב קורא את מספר החתול פעמיים. במידה והוא נאלץ לקרוא את מספר החתול בפעם השלישית והחתול אינו מופיע לזירה – הוא מוכרז אוטומטית כנעדר והשיפוט ממשיך הלאה.

כמו כן חשוב להבהיר שזה ששופט בזירה אחת סיים לשפוט את החתול שלכם וביקש לקחת אותו בחזרה – אינה אומרת ששופטים אחרים לא יקראו לו לשיפוט בהמשך.

היות שהשימוש במונחי עולם תערוכות החתולים מעולם לא עבר לעברית באופן מסודר, הרבה מהמציגים משתמשים במילה רינג (RING) כדי לתאר זירה. כך שאל תתבלבלו אם אתם שומעים את המונח 'רינג' או 'רינגים' הרבה פעמים. אם מציג מעיר את תשומת ליבכם שאתם 'נקראים לרינג' – הבינו שהחתול שלכם נקרא לזירה.

זירות כפולות

לעתים המועדון מקבל רשות מיוחדת לערוך זירות כפולות. משמעו של דבר כי אותו שופט יבצע למעשה את אותה תחרות – פעם אחת בבוקר, ופעם שנייה אחרי הפסקת הצהריים. במקרים כאלה חשוב לזכור שאותו שופט מעניק שני פרסים – ולכן כדאי לברר מראש עם הנהלת המועדון אם מתקיימות זירות כפולות, ומי מהשופטים יבצע זירה כפולה. אחרת אתם עלולים לפספס את הפרס השני שאותו השופט מעניק, או אפילו ללכת הביתה מבלי לדעת שהפסדתם פרס! דבר זה עשוי לקרות כאשר הזירה השנייה מתאחרת ו'נדמה' שכבר בעצם הייתם בכל הזירות.

קטגוריות חתולים המתחרות בזירה וסוגי זירות

חשוב לציין שגזעי החתולים מתחלקים ב TICA לשתי קבוצות – ארוכי פרווה, וקצרי פרווה. חשוב מאד לברר לפני התערוכה (ואם לא עשיתם כך בתוך התערוכה עצמה) לאיזו קבוצה החתול שלכם משתייך.

ישנם בעצם שני סוגי זירות. סוג זירה אחד הוא זירת כל הגזעים ( ALL BREED RING). בזירה כזו כל הגזעים נשפטים ביחד ללא הפרדה לקבוצות.

סוג שני של זירה הוא זירת התמחות ( SPECIALTY RING). בזירה כזאת נשפטים החתולים בהתאם לקבוצה אליה הם שייכים. בזירה כזו חתולים ארוכי פרווה יבצעו למעשה תחרות נפרדת ועצמאית מקצרי הפרווה.

לשופטים ב TICA ישנן מספר דרגות הסמכה כשהגבוהה ביניהן היא הסמכה לשפוט ביחד את כל הגזעים. לעיתים לשופט יש הסמכה לשפוט רק בזירת התמחות – שופט כזה יבצע תחרות נפרדת לקצרי פרווה ותחרות נפרדת לארוכי פרווה. לפעמים לשופט יש הסמכה לשפוט רק קבוצה אחת של גזעים. שופט כזה עשוי לקיים זירת התמחות המוקדשת לקבוצה אחת בלבד – כגון זירת קצרי פרווה בלבד או זירת ארוכי פרווה בלבד.

מומלץ מאד לברר איזה סוג של זירה נערך בכל אחת מן הזירות ובאיזו מהן החתול שלכם אמור להתחרות.

מלבד נושא סוגי הזירות, בכל זירה התחרות מחולקת לקבוצות הבאות:

 • בוגרים לא מעוקרים – חתולים מעל גיל 8 חודשים המתחרים לקראת תואר
 • גורים – חתולים מתחת לגיל 8 חודשים, תחרות זו אינה מקנה תארים
 • בוגרים מעוקרים – חתולים מעוקרים מעל גיל 8 חודשים המתחרים לקראת תואר
 • חתולי בית – חתולים שאינם גזעיים (מחוייבים להיות מעוקרים) המתחרים לקראת תואר
 • גזעים בשלבי קבלה – חתולים מגזעים שנמצאים בתהליכי קבלה כגזע ב TICA אך עוד לא זכו למעמד רשמי. תחרות זו אינה מקנה תארים

בכל זירה בין אם היא זירת כל הגזעים או זירת התמחות יתקיימו כל התחרויות הנ"ל כתחרויות נפרדות. בזירת כל הגזעים יתחרו כל הגזעים יחד לפי הקטגוריות הנ"ל. ובזירות התמחות יחולקו הקטגוריות הנ"ל לשתי הקבוצות שהוזכרו וכל קבוצה תישפט בנפרד ותזכה בפרסים משלה.

קונגרס

קונגרס הוא תחרות עצמאית שיכולה להתווסף לתחרויות בזירה, או שהנהלת התערוכה יכולה להחליט על שופט שתהיה לו זירה עצמאית שיערך בה קונגרס או קונגרסים בלבד.

קונגרס הוא תחרות הנערכת לחתולים בוגרים (מעוקרים ולא מעוקרים) בלבד.

קונגרס יכול לשאת אופי של זירת התמחות (קונגרס ארוכי פרווה או קונגרס קצרי פרווה למשל) או שהוא יכול להגדיר קבוצה מיוחדת של חתולים שיתחרו בו בהתאם להחלטת הנהלת התערוכה.

דוגמאות לאפשרויות של קונגרסים היא: קונגרס זכרים, קונגרס נקבות, קונגרס של כל הגזעים אך של צבע מסוים בלבד, או קונגרס של גזע מסוים בלבד.

ההחלטה איזה קונגרס יתקיים בתערוכה תלויה בהנהלת התערוכה והיא לרוב נגזרת של סוגי החתולים שנרשמו לתערוכה. במידה וידוע להנהלת התערוכה כי יש כמות גדולה של חתולים מגזע מסוים או מצבע מסוים בתערוכה ההנהלה יכולה להחליט לקיים קונגרס עבור אותו הגזע או הצבע.

משמעות הזכייה בקונגרס זהה לזכייה בזירת התמחות מבחינת הניקוד לו זוכה החתול לקראת התואר שלו.

התנהלות הזירה והתנהלותכם בזירה

מלבד השופט שימו לב שישנם בזירה עוד שני אנשים מרכזיים. הפקיד מנהל הזירה (CLERK) ודייל (STEWARD). תפקידו של מנהל הזירה הוא לדאוג לכל נושא ההתנהלות השוטפת של הזירה בזמן שהשופט שופט את החתולים. כמו כן מנהל פקיד הזירה רישום מקביל לרישום השופט של התוצאות לצורך ביטחון. מנהל הזירה קורא לחתולים האמורים להגיע לשיפוט, מציב את מספריהם על הכלובים, דואג לכך שכל החפצים והדברים הנחוצים יהיו בזירה ותפקידו באופן כללי לגרום לכך שההתנהלות בזירה תזרום באופן שוטף מהיר ויעיל. זהו תפקיד לא קל בפני עצמו ובהרבה מקרים תראו את מנהלי הזירות מתרוצצים לוודא שהכל בסדר, לקרוא לחתולים, עונים לשאלות הקהל המזדמנות ובמקביל מבצעים רישום של תוצאות השיפוט. מנהלי הזירה נדרשים לדבר אנגלית שוטפת לצורך תקשורת עם השופט וברוב המקרים הם גם דוברי השפה המקומית ומתרגמים את דברי השופט לקהל. היות שתפקיד זה אינו תפקיד קל נסו לא להקשות את חייו של מנהל הזירה על ידי איחור לזירה או על ידי עיכובו בשאלות מיותרות. היו ערניים ככל הניתן והגיעו לזירה מיד עם הקריאה הראשונה. במידה ויש לכם שאלות כלשהן על השיפוט נסו לשאול מישהו מעמיתיכם המנוסים יותר לפני שתטרידו את מנהל הזירה.

תפקידו של הדייל בזירה הוא לדאוג לנקיון הכלובים בהחלפות בין חתולים ולעזור לשופט ולפקיד מנהל הזירה בכל הנדרש. לעתים הדייל נדרש להחזיק חתולים או להוציא אותם מהכלובים. ניהול זירה ללא דייל מקשה מאד על השופט ומנהל הזירה, כך שאם אתם מבחינים בזירה ללא דייל ויש עמכם בן משפחה פנוי (לרוב נער או נערה) המעוניין לראות את החתולים כולם מקרוב – התנדבות לתפקיד הדייל תתקבל תמיד בברכה. שופטים רבים התחילו את דרכם כדיילים, התקדמו לתפקיד פקיד מנהל זירה, אחר כך ניהלו תערוכה שלמה ולבסוף עברו למסלולי השיפוט.

שימו לב שכל זירה מתוחמת בחוט או בסרט כדי לאפשר את העבודה הנוחה של השופט והנמצאים בזירה. נסו שלא לעבור את האזור המתוחם ואם אתם מבחינים באנשי הקהל העושים זאת – אנא הרחיקו אותם והסבו את תשומת לבם לקו התוחם את הזירה.

אופן השיפוט

אופן השיפוט בזירות TICA שונה מאד מהשיפוט בארגונים אירופאים כגון WCF או Fife. כאשר החתולים נקראים לזירה הם מונחים בכלובים מאחורי השופט והשופט מוציא חתול חתול מכלובו ועובר עליהם בזריזות יחסית. שיפוט זה חייב להיות מהיר יחסית שכן כל שופט למעשה שופט את כל החתולים בתערוכה שכן הוא מקיים תחרות עצמאית בזירה שלו. בשיטות האירופאיות השיפוט הבסיסי של החתולים מתחלק בין השופטים השונים וכל שופט אינו שופט את כל החתולים בתערוכה.

השופט אינו ממלא דו"ח שיפוט על כל חתול, אך הוא ממלא את התוצאה הסופית של השיפוט שלו בספרון, והפקיד מנהל הזירה מגבה אותו על ידי רישום התוצאה בקטלוג נוסף המיועד לכך.

השופט מחזיר את החתולים לכלובים שלהם ומניח סרטים בצבעים שונים על כלובי החתולים לפני שהבעלים נקראים לקחת את החתולים בחזרה. לסרטים אלה ולצבעים שלהם יש משמעות רבה! והם מסמלים למעשה את תוצאות השיפוט של השופט. גם אם אינכם מבינים או זוכרים את משמעות הצבעים של הסרטים, מומלץ שתרשמו על דף את הצבעים של הסרטים שהונחו על כלוב החתול שלכם – כדי שתוכלו להבין מאוחר יותר את משמעות השיפוט שלו ואת כמות הנקודות שהוא זכה בהן לקראת התואר שלו (במידה והוא בוגר).

על הכלוב של כל חתול יכולים להיות מונחים עד 3 סרטים בצבעים שונים. השופט מעריך את החתולים באופן הבא. בהתחלה השופט משווה בין חתולים באותו הצבע ומאותו הגזע ובוחר את הטובים בצבע שלהם. לאחר מכן השופט משווה בין החתולים הטובים בצבע שלהם בתוך 'חטיבת הצבע' ומדרג אותם (לדוגמא חתולים  בדוגמת חודים כהים – קולורפוינט – שייכים לחטיבת צבע אחת, בעוד כל החתולים הדו-גוניים – ביקולורים שייכים לחטיבת צבע אחרת) ולבסוף משווה השופט את החתולים הטובים מכל חטיבות הצבע ומדרג את שלושת הטובים ביותר בגזע.

להלן רשימות צבעי הסרטים ומשמעותם:

סרטי הטובים בצבע:

 • כחול – הטוב ביותר בצבע
 • אדום – מקום שני בצבע
 • צהוב – מקום שלישי בצבע
 • ירוק – מקום רביעי בצבע
 • לבן – מקום חמישי בצבע

סרטי הטובים בחטיבת הצבע:

 • שחור – הטוב ביותר בחטיבת הצבע
 • סגול – מקום שני בחטיבת הצבע
 • כתום – מקום שלישי בחטיבת הצבע

סרטי הטובים בגזע:

 • סרטים אלה הם למעשה 'סרטי רשות' שכן השופט אינו מחויב להכריז על החתול הטוב בגזע באופן פומבי (למרות שהוא כן רושם זאת בפנקס שלו) וכמו כן תוצאת שיפוט זו אינה נושאת נקודות לקראת התואר. רוב המועדונים בוחרים לספק לשופטים סרטים לבחירה זו, ולרוב השופט משתמש בהם. אך עליכם לברר עם הנהלת התערוכה מהם הצבעים לסרטי הטובים בגזע בתערוכה בה אתם נמצאים.

חשוב מאד לזכור שהסרטים המונחים על הכלובים הם כלים המשמשים את השופט להראות לכם ולקהל את תוצאות השיפוט שלו. סרטים אלו אינם פרס ואין לקחת אותם אתכם כאשר אתם מוציאים את החתול מהזירה – השופט משתמש בהם שוב כאשר הוא שופט את הגזע הבא ברשימה.

שלב זה בשיפוט עשוי להיראות לצופה הפחות בקיא בחוקי TICA מוזר ולעתים משעמם. שכן חתולים מוכנסים בזריזות לכלובים, השופט עובר עליהם בזריזות, מניח במהירות סרטים על הכלובים, משחרר את הבעלים לקחת את החתולים וחוזר חלילה. אך למעשה זהו אחד השלבים החשובים ביותר בתחרות ואף הדרמטיים ביותר עבור חלק מהמציגים.

החתולים הזוכים בסרטים הגבוהים ביותר (הכחול והשחור + סרט הטוב בגזע) הם החתולים שעשויים לזכות באחד הפרסים של הגמר הגדול של הזירה. לפעמים התחרות על הסרט הכחול, השחור וסרט הטוב בגזע עשויה להיות קשה ביותר. בגזעים מסוימים מוצגים לעתים אף 20 חתולים או יותר מאותו הגזע וכמות גדולה של חתולים מאותו הצבע או מאותה חטיבת צבע והתחרות בשלב זה עשויה להיות קשה ביותר.

הקטלוג – כלי לתיעוד ולאמידת התחרות שלכם

אחד הכלים החשובים ביותר שיסופקו לכם מיד עם הכניסה לתערוכה הוא הקטלוג המודפס של התחרות. זהו אחד הכלים החשובים ביותר עבורכם ולכן השתדלו לא לאבד אותו! לרוב ההנהלה אינה מחזיקה עותקים רבים נוספים למקרה של אבדן הקטלוג.

בקטלוג מופיעים שמות כל החתולים שיוצגו בתערוכה ומספריהם, ממוינים ע"פ הקטגוריות בהם הם מתחרים (בוגרים, גורים, מעוקרים וכו') הגזעים שלהם, חטיבות הצבע שלהם והצבעים שלהם. כמו כן מופיעים בצד מקומות לרישום תחת ראשי התיבות של שמו של כל שופט. מקום זה נועד לרישום תוצאות השיפוט של החתול שלכם (או של חתולים אחרים) אם תרצו.

כמו כן מופיעים בקטלוג שמות השופטים ובדרך כלל סוג הזירות שישפוט כל אחד מהם ולוח זמנים מתוכנן. נתונים אלה לאור כל הכתוב לעיל בוודאי יהיו חשובים לכם מאד.

אחד הדברים שניתן לעשות בעזרת הקטלוג הוא 'לאמוד את התחרות שלכם'. אחרי שתאתרו את שם החתול שלכם ומספרו בקטלוג, תוכלו לבדוק כמה חתולים מתחרים באותו הגזע והצבע, כמה בחטיבת הצבע, וכמה בגזע כולו. מובן שהתחרות תהיה קשה יותר ככל שמספר החתולים בצבע בחטיבה או בגזע גדולים יותר.

כמו כן תוכלו בעזרת המספרים בקטלוג לאתר את כלובי המתחרים השונים (בין אם מן הגזע שלכם או מגזעים אחרים) ולדעת לפי התאמה בין המספר על כלוב החתול למספר בקטלוג מהו גזע החתול עליו אתם מסתכלים.

יש מציגים הנוהגים לאתר את המתחרים הישירים שלהם בגזע, ללחוץ את ידם ולאחל בהצלחה, בעוד אחרים מעדיפים לצפות בחתול המתחרה מרחוק. אם אתם חדשים בעולם התערוכות ואתם מציגים חתול שיש בכוונתכם להרבות בהמשך, זכרו כי ההיכרות וחברות עם המתחרים שלכם עשויים להביא גם לשיתופי פעולה חיוביים וללימוד מעמיק של הגזע מאלו שיותר מנוסים מכם בגידולו. נסו לזכור שהתחרות היא רק ספורט ובסופו של דבר ניצחונו של כל חתול הוא תולדה של שיתוף פעולה בין מגדלים שונים בין אם בארץ ובין בעולם.

הגמר הגדול

כאשר מסתיים השיפוט הראשוני של החתולים באותה קטגוריה (בוגרים, גורים וכו'), עורך השופט את הגמר שלו לקטגוריה זו. בגמר זה בוחר השופט את עשרת הגדולים שלו מכל החתולים בקטגוריה. במקרה של זירת כל הגזעים ידרג השופט מ 10 ועד 1 את החתולים הטובים ביותר שלו מכל הגזעים כאשר הפרס הגבוה ביותר הוא כמובן המקום הראשון.

בזירת התמחות או בקונגרס ידורגו מ-10 עד 1 החתולים באותה קטגוריה והתמחות (עשרת הבוגרים ארוכי הפרווה הטובים ביותר או עשרת הגורים ארוכי הפרווה הטובים ביותר וכו')

כל פרס כזה הוא זכייה גדולה וחשובה ויש בחובו נקודות רבות לקראת התואר של החתול (במקרה של בוגרים) שיוסברו במאמר נפרד. גם המקום העשירי מכל הגזעים הוא פרס מכובד מאד אם בקטגוריה כלשהי מתחרה מספר רב של חתולים. המקום הראשון המכונה BEST בכל זירה הוא כמובן הפרס הנכסף ביותר בכל קטגוריה.

דברים שחשוב לזכור בנוגע לגמר עשרת הגדולים בכל זירה הם שהשופט אכן בוחר לרוב עשרה חתולים מכמה גזעים, אך לא בהכרח כל הגזעים ישתתפו בגמר. לחתול שנבחר לטוב בצבע, בחטיבת הצבע שלו ובגזע שלו יש סיכוי טוב להשתתף בגמר – אך לא תמיד זה יקרה. כמו כן מגזעים שיש בהם נציגות רחבה מאד או שהאיכות של החתולים בהם גבוהה במיוחד בוחר השופט לעתים שני נציגים מחטיבות צבע שונות או אפילו מאותה חטיבת צבע. כך שגם דבר זה עשוי לקרות – בהתאם לשיקול דעתו של השופט מי היו באמת עשרת החתולים הטובים ביותר.

הפרס על זכייה במקום בגמר עשרת הגדולים הוא לרוב רוזטת פרס יפה. אך היום ננקטת בהרבה מקרים שיטת חלוקת פרסים שונה ויעילה יותר. עם הכניסה לתחרות מקבל כל משתתף רוזטות יפות כמספר החתולים שהוא מציג בתחרות. בגמר עשרת הגדולים מחלק השופט מדבקות כסופות עם ציון הזכייה של החתול. את מדבקות הזכייה ניתן להדביק על הרוזטות אותן קיבלתם בכניסה לתערוכה. אל תשכחו לאסוף את לוחית הכסף שלכם במידה וזכיתם בפרס בגמר הזירה.

נקודה שחשוב לציין היא שבכדי לקיים גמר עם 10 חתולים ראשונים, חייבת הקטגוריה לכלול 25 חתולים לפחות. במידה ונשפטים בקטגוריה פחות מ 25 חתולים יקיים השופט גמר עם מספר חתולים פחות בהתאם לחוסר החתולים הנשפטים. לדוגמה, אם בקטגוריה נשפטו רק 24 חתולים יחלק השופט רק 9 פרסים וכיוב'. במידה ובקטגוריה נשפטו פחות מ 20 חתולים רשאי השופט להעניק רק 5 פרסים.

החתולים זוכי התערוכה

למרות שכל שופט עורך למעשה זירת תחרות נפרדת ועצמאית משלו – והפרסים הנחשבים לצורך ספירת נקודות לתואר הם רק הפרסים והציונים הניתנים בזירות התערוכה עצמן. רשאים המועדונים המנהלים תערוכות TICA לסכום את הנקודות המצטברות של החתולים מכל הזירות בזמן התערוכה ולהכריז בסופו של יום על החתולים זוכי התערוכה כולה.

חתולים אלה הם החתולים בעלי הניקוד המצטבר הגבוה ביותר בכל הקטגוריות – בוגרים, מעוקרים, גורים, וחתולי בית. המועדון המארח הוא המחליט אם להעניק פרס אחד לחתול המנצח בכל קטגוריה או שלושה מקומות ראשונים מצטברים בכל קטגוריה.

חשוב להבין שזכייה זו היא זכייה של ניקוד מצטבר – ולכן בהחלט ייתכן שחתול שזכה אפילו במקום הראשון בגמר עשרת הגדולים בזירה אחת, אך זכה במקומות נמוכים (או לא זכה כלל) בזירות אחרות, עשוי להפסיד במצטבר לחתול אחר שלא הגיע למקום הראשון באף זירה – אך באופן עקבי הגיע למקומות גבוהים כגון שני או שלישי בכל הזירות.

בכל מקרה פרס זה הנו אות כבוד לחתול שזכה בציונים הגבוהים ביותר באופן עקבי בתערוכה, ואינו מזכה בנקודות לקראת התואר.

אנו מקווים שמאמר זה יעזור לכם להתמצא טוב יותר בתערוכתכם הבאה בחסות המועדון העולמי TICA! בהצלחה, ונתראה בתערוכות!