שיטת המועדון העולמי TICA

שיטת התערוכות של TICA – מאמר הסוקר את אופן התנהלות התערוכות לפי שיטת המועדון העולמי TICA

צבירת נקודות ותארים ב TICA – מאמר הסוקר את אופן צבירת הנקודות בתערוכות ואת ההגעה לתארים לפי שיטת המועדון העולמי TICA